Bink Coaching - Info KIES

KIES voor het kind

 
KIES voor het kind is een programma voor Kinderen In Echtscheidings Situaties.
 
KIES is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 17 jaar.
 
In KIES groepen komen 7 tot 10 kinderen/jongeren 8 keer een uur bij elkaar om te werken aan de volgende doelen:
  • Het herkennen van de overeenkomsten en verschillen tussen de eigen situatie en die van de anderen uit de groep.
  • Het herkennen, erkennen en begrijpen van de eigen situatie, gedachten, gevoelens en gedrag.
  • Hulp leren vragen en leren geven binnen de eigen mogelijkheden.
  • De gevoelens van anderen leren (h)erkennen.
  • Het contact en het vertrouwen bevorderen tussen het kind en de ouder en andere gezinsleden.
 
 
 
Het doel van KIES is het zoveel mogelijk voorkomen van problemen die kinderen als gevolg van echtscheiding kunnen ondervinden en hen leren omgaan met de veranderde situatie. Daarnaast stelt KIES ten doel dat eventuele problemen bij kinderen zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden, dat ouders tijdelijk ontlast worden en dat ouders (en eventueel school) kennis hebben over de effecten van echtscheiding op kinderen.
 
KIES is voornamelijk een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin aan de hand van diverse werkvormen (bijvoorbeeld rollenspel, gesprekken en opdrachten) gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op je eigen leven, hulp in de omgeving activeren en het verwerken van de scheiding. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een
evaluatiebijeenkomst. 

Het schoolteam kan deskundigheidsbevordering krijgen door middel van een studiebijeenkomst over kinderen in echtscheiding. KIES wordt gegeven en begeleid door een speciaal getrainde KIES coach.
 
Wordt KIES bij jouw kinderen op school nog niet aangeboden?
 
Neem dan contact op en vraag naar de mogelijkheden.
 
Liever individuele begeleiding voor jouw kind?
Ook dat is mogelijk! Neem contact op voor verdere informatie.

Download hier jouw GRATIS E-boekje:

3 tips waarmee jij en je ex-partner ervoor kunnen zorgen dat jullie kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van jullie scheiding. 

Download >