Bink Coaching - Algemene info R&W

Rots & Water

 

Wat is Rots en water?
Rots en water is een psycho-fysieke training voor kinderen en jongeren gericht op groepsvorming, weerbaarheid, respect voor elkaar en een stukje zelfverdediging.
 
Doordat de kinderen heel fysiek bezig zijn en ze vervolgens kort reflecteren, op wat er is gebeurd en wat ze hieruit kunnen leren, laat je beide hersenhelften met elkaar samenwerken. Hierdoor kunnen ook minder talige kinderen hun gedachten en gevoelens beter onder woorden brengen en werk je tegelijkertijd aan zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Dit is samen het fundament waarop je verder kunt bouwen aan veiligheid, assertiviteit en sociale vaardigheden.
 
Wat leer je?
Je leert het verschil tussen rots en water. Rots staat sterk, is gefocust en kiest voor zichzelf en is niet gevoelig voor groepsdruk. Water is soepel en staat voor verbinding, samenwerking en aandacht voor anderen. Tijdens de Rots en Water trainingen leer je hoe belangrijk het is om allebei deze elementen in je te hebben en wanneer je welke het beste kunt toepassen.
Het gaat tijdens deze training om bewustwording van je eigen kracht en je eigen mogelijkheden. Je ontwikkelt het vermogen om met anderen samen te spelen, te werken en te leven. Je leert grenzen voelen en aangeven, en de grens van een ander te respecteren.
 
Scholen
Rots & Water wordt veel ingezet op basisscholen en VO-scholen om groepsvorming, communicatie en veiligheid in klassen te verbeteren en pestgedrag te verminderen.
Binnen het onderwijs is Rots & Water dan ook een welbekende weerbaarheidstraining. De training wordt altijd door één of meerdere gecertificeerde Rots & Water trainers verzorgd.

 

Bink Coaching - Powerboost!

BINK Powerboost!

Weerbaarheidstraining
voor kinderen van 8 t/m 14 jaar.

Bink Coaching - Één op één traject

Één op één traject

Individuele coaching voor
kinderen, jongerne en ouders

Bink Coaching - Oudercursus

BINK Oudercursus

Tools en handvatten voor
ouders om thuis to te passen.